x

Học tập

Hướng dẫn cách chọn trường Đại học

Hướng dẫn cách chọn trường Đại học

Chia sẻ từ Hải Hồ - CEO của VOGEL, là người từng chọn sai trường và ngành học vì không được hướng dẫn và định hướng.

 

Đề thi viết b2 tiếng Đức

Đề thi viết b2 tiếng Đức

🕊 MÃ ĐỀ: 0001 - PHẦN VIẾT

Đề thi online tiếng Đức Goethe trình độ B2

Đề thi online tiếng Đức Goethe trình độ B2

🕊 MÃ ĐỀ: 0001 - PHẦN NGHE

📂 Làm phần trước tại đây

Đề thi online tiếng Đức Goethe trình độ B2

Đề thi online tiếng Đức Goethe trình độ B2

🕊 MÃ ĐỀ: 0001 - PHẦN ĐỌC

Đề thi A2 Goethe online

Đề thi A2 Goethe online

MÃ ĐỀ: 0001

Bài test online TELC có chấm điểm A1 mã đề 0001

Bài test online TELC có chấm điểm A1 mã đề 0001

🕊 MÃ ĐỀ: 0001 - PHẦN VIẾT

 

Bài test online TELC có chấm điểm A1 mã đề 0001

Bài test online TELC có chấm điểm A1 mã đề 0001

🕊 MÃ ĐỀ: 0001 - PHẦN ĐỌC

📂 Làm phần trước tại đây

 

Bài test online TELC có chấm điểm A1 mã đề 0001

Bài test online TELC có chấm điểm A1 mã đề 0001

🕊 MÃ ĐỀ: 0001 - PHẦN NGHE

Đề thi B1 Goethe online

Đề thi B1 Goethe online

MÃ ĐỀ: 0002

Đề thi Online tiếng Đức B1 có chấm điểm

Đề thi Online tiếng Đức B1 có chấm điểm

🕊 MÃ ĐỀ: 0003