x

Một số động từ hay gặp đi với giớ từ an trong tiếng Đức

Một số động từ hay gặp đi với giớ từ an trong tiếng Đức Du học nghề Đức
 

MỘT SỐ ĐỘNG TỪ ĐI VỚI GIỚI TỪ AN QUAN TRỌNG PHẢI GHI NHỚ ĐỂ ÁP DỤNG TRONG KĨ NĂNG NÓI VÀ VIẾT ĐỀ THI B1

I. AN + AKKUSATIVE
-Denken an: nghĩ về
Vd: Ich denke oft an meinen Ex:  tôi vẫn thường nghĩ về người cũ
-Glauben an: tin vào
Vd: Wir glauben an die Macht der Liebe: Chúng tôi tin vào sức mạnh của tình yêu
-Sich erinnern an: nhớ về
Vd: Sie erinnert sich an diesen Tag: Cô ấy nhớ về ngày ấy
 
II. AN + AKKUSATIV/DATIV
-Erkennen jdn/ etwas an Dativ: Nhận ra ai/ cái gì nhờ vào điều gì
Vd: Elefanten erkennen Menschen an der Stimme
-Leiden an + Dativ: bị gì đó
Vd: ich leide an einer Grippe: tôi bị cúm
-Schreiben an+ Akkusativ: viết cho ai đó
Vd: Bitte schreibe einen Breif an deinen Vater:  Hãy viết một bức thư cho bố của bạn
-Sterben an + Dativ: chết vì cái gì
Vd: Viele Leute sind an der Krankheit Aids gestorben: rất nhiều người chết vì căn bệnh Aids.
-Teilnehmen an+ Dativ : Tham gia
Vd: Kann ich an dieser Veranstaltung teilnehmen? : tôi có thể tham gia sự kiện này không?
-Sich wenden an + Akkusativ: liên hệ
Vd: Bitte wenden Sie sich an die Rezeption: Làm ơn liên hệ quầy lễ tân
-Zweifeln an + Dativ: nghi ngờ
Vd: Wir zweifeln an der Zukunft der Menschheit : Chúng tôi nghi ngờ vào tương lai của nhân loại.
-Sich beteiligen an + Dativ: tham gia vào
Vd: Deutschland  muss sich an den Autowaffenverbotsverhandlungen beteiligen: Nước Đức phải tham gia vào những cuộc đàm phán về lệnh cấm vũ khí hạt nhân
 
Tại Vogel, bạn có thể tìm thấy các khóa học tiếng Đức, các dịch vụ về Du học nghề, về lao động tại thị trường Đức và rất nhiều hỗ trợ hữu ích đang chờ đón bạn.

 

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Link tải tài liệu đang được chuẩn bị, vui lòng chờ: s
Cập nhật lần cuối: 26/08/2023 11:11:35 SA