x

Tài liệu tiếng Đức

Những bài viết mẫu tiếng Đức a1

Những bài viết mẫu tiếng Đức a1

Các bạn hãy đọc kĩ, và gõ lại nội dung trên vào ô gõ lại để luyện nhớ luôn bài đó nhé.

Tip thành công cho phần này là các bạn viết đi viết lại thật nhiều, để thuộc hết các mẫu câu, form bài viết, cách triển khai ý.... và lúc làm bài thì cứ dùng các thứ đã thuộc rồi thêm thắt ý, từ vựng.... cho phù hợp với đề là thành bài của mình thôi. 
Phần này mà không chịu luyện viết lại nhiều là thất bại đấy