x

Download giáo trình Werkstatt B2

Download giáo trình Werkstatt B2 Du học nghề Đức

 

 

Die Prüfungen für das Goethe/ÖSD-Zertifikat B1 und für das ab 2019 neue Goethe-Zertifikat-B2 sind umfangreich und anspruchsvoll, deswegen verlangen sie nach vorbereitende Lehrwerke, die ebenfalls hohe Ansprüche stellen und gleichzeitig die Lerner motivieren.

„Werkstatt“ ist eine solche vielseitige Lehrwerkserie. Einerseits dient sie zur Vorbereitung auf die Prüfung. Parallel dazu nimmt sie den gesamten Lernstoff der Stufen B1 bzw. B2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen durch.

Bộ sách Werkstatt B2 bao gồm:

  • Werkstatt B2 Lehr - & Arbeitsbuch Lehrerausgabe
  • Werkstatt B2 Musterarbeiten
  • Werkstatt B2 Transkriptionen
  • Werkstatt B2 Wortliste
  • Audio

Werkstatt B2 phục vụ cho việc ôn luyện B2 Goethe / ÖSD, đồng thời tổng quát được cả kiến thức B1 và B2 theo khung tham chiếu Châu âu.

XEM DEMO MỘT CUỐN

 

Tại Vogel, bạn có thể tìm thấy các khóa học tiếng Đức, các dịch vụ về Du học nghề, về lao động tại thị trường Đức và rất nhiều hỗ trợ hữu ích đang chờ đón bạn.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Link tải tài liệu đang được chuẩn bị, vui lòng chờ: s
Cập nhật lần cuối: 04/11/2023 03:25:48 CH