Xuất khẩu lao động Balan

Thông báo tuyển dụng chương trình Lao động Balan

Thông báo tuyển dụng chương trình Lao động Balan

ĐIỂM MẠNH:

Tuổi lên đến 52
- K yêu cầu bằng cấp (bằng THCS trở lên)
- Thi đỗ mới đào tạo, nên tránh mất thời gian cho các anh chị lao động
- Thời gian đào tạo ngắn, tuyển hàng tháng
- Cơ quan kết hợp triển khai là trường cao đẳng trần hưng đạo hà nôi, nơi đã có lịch sự lâu đời về cung ứng lao động và có rất nhiều bạn học sinh, anh chị lao động đi thành công.
- Chi phí không quá cao, các anh chị lao động đỗ đơn hàng mới thu phí

Du học nghề Đức Thông báo tuyển dụng chương trình Lao động Balan