x

Truyện cười nước Đức

Truyện cười nước Đức Du học nghề Đức

Xem bài khác tại đây

 
NỘI DUNG:
 
Zwecklos …
Wladimir Klitschko stellt sein Fahrrad vor dem Supermarkt ab und geht Einkaufen. Am Fahrrad hängt ein Zettel: "Diebstahl zwecklos! - Wladimir Klitschko".
Als er zurückkommt, ist sein Fahrrad weg. Dafür liegt auf dem Boden ein anderer Zettel: "Verfolgung zwecklos! - Jan Ullrich".
 
Vô ích...
Wladimir Klitschko để chiếc xe đạp của mình trước siêu thị để vào mua sắm. Trên chiếc xe đạp có treo một dòng chữ: " Trộm cắp vô ích - Wladimir Klitschko".
Sau khi anh ta trở lại, chiếc xe đạp đã biến mất. Nhưng ở đó xuất hiện một dòng chữ khác " Đuổi theo vô ích! - Jan Ullrich".

 

BÀI TẬP NHỚ TỪ VỰNG

(Dựa theo nội dung câu chuyện và chọn từ vựng đú ng)

 

1. Wladimir Klitschko để.........của mình trước siêu thị để vào mua sắm.

A. Motorrad

B. Fahrrad

C. Trainieren

2. Trên chiếc xe đạp có ghi một dòng chữ "................. - Wladimir Klitschko"

A. Wohin gehst du

B. Lass uns ein neues Fahrrad kaufen

C. Diebstahl zwecklos

3. Sau khi anh ta trở lại, chiếc xe đạp đã .........

A. Weg

B. Rennen

C. Erscheinen

4. Nhưng ở đó xuất hiện một dòng chữ khác " ................- Jan Ullrich"

A. Verfolgung zwecklos

B. Verklagen zwecklos

C. Schlagen zecklos

Điểm đạt được =
Đáp án:

 

Cập nhật lần cuối: 31/08/2021 05:24:13 CH