x

Truyện cười - nguồn gốc tiếng Đức

Truyện cười - nguồn gốc tiếng Đức Du học nghề Đức

Bạn biết tiếng Đức được phát minh ra thế nào không?

 

Có một ông già nọ, yêu thích phát minh nhưng đến nay đã 80 mua khoai mà chưa phát minh ra được cái gì. Vì vấn đề này mà ông luôn trăn trở lắm lắm.

Một hôm, không hiểu vì sao mà lên cơn đau bụng dữ dội, ông nằm quằn quại, lăn đi lăn lại trên sàn nhà, miệng thì luôn kêu "hự", "khọt khẹt", "ặc" %#$*)(@*&$(........... không ngớt.

Bà vợ về thấy thế, kêu lên:

- Này ông già, phải đi đến thầy lang đi chứ, cứ nằm đấy mà kêu à?

Ông thều thào: 

- Ấy đừng, bà nó mang đến cho tôi cái máy ghi âm với.

Bà vợ lấy làm khó hiểu, nhưng vẫn mang cái máy cho ông già, còn miệng thì lẩm bẩm.

20 ngày sau đó, một phát minh vĩ đại đã ra đời, báo chí khắp nơi ùn ùn kéo đến phỏng vấn ông, danh tiếng ông nổi như cồn.

Phát minh đó chính là là Tiếng Đức.

VOGEL,

 

 

TRÒ CHƠI HỌC TỪ VỰNG: ĐIỀN VÀO CHỖ CHẤM ĐÁP ÁN TƯƠNG ỨNG

(dựa vào nội dung câu chuyện phía trên)

 

1.Có một ông già nọ, yêu thích...... nhưng đến nay đã 80 mua khoai mà chưa phát minh ra được cái gì. Vì vấn đề này mà ông luôn trăn trở lắm lắm.

A) Erfindung
B) Geld
C) Motorrad
D) Trainieren
2. Một hôm, không hiểu...... mà lên cơn đau bụng dữ dội, ông nằm quằn quại, lăn đi lăn lại trên sàn nhà

A) Das
B) Warum
C) Diese
D) Wie
Điểm đạt được =
Đáp án:

 

Cập nhật lần cuối: 31/08/2021 05:24:27 CH