Tổng hợp Audio giáo trình học Tiếng Đức Menschen đầy đủ (A1.1 arbeitsbuch,)

Tổng hợp Audio giáo trình học Tiếng Đức Menschen đầy đủ (A1.1 arbeitsbuch,) Du học nghề Đức

Phần 1 gồm 55 Audio trong giáo trình Menschen A1.1 (arbeitsbuch), phục vụ cho việc học nội bộ và các bạn có nhu cầu sử dụng trong việc học.

Audio có thể đươc nghe trực tiếp trên Web hoặc cũng có thể down về sử dụng.

Audio này dành cho:

- Các bạn học viên tại trung tâm

- Các bạn học viên khác

- Các thầy cô có nguồn audio tiện lợi trong việc giảng dạy, vì đã được tổng hợp cẩn thận, và chỉ cần Click là có thể nghe ngay.

 

 

 

TẢI XUỐNG Ở ĐÂY 

Cập nhật lần cuối: 29/05/2020 04:32:32 CH