x

Glossar Đức Việt giáo trình menschen, Schritte plus neu, Linie

Glossar Đức Việt giáo trình menschen, Schritte plus neu, Linie Du học nghề Đức

 

 

Glossar là tổng hợp những từ vựng quan trọng cần phải biết trong mỗi giáo trình, để giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc tra cứu học tập tiếng Đức

Glossar dưới đây là từ vựng Đức Việt, gồm các giáo trình Menschen, Schritte plus neu, Linie.

Nguồn: internet

XEM DEMO

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Link tải tài liệu đang được chuẩn bị, vui lòng chờ: s
Cập nhật lần cuối: 26/08/2023 11:04:05 SA