Download giáo trình tiếng Đức JA Genau

Download giáo trình tiếng Đức JA Genau Du học nghề Đức

 

 

Giáo trình tiếng Đức JA Genau gồm:

JA Genau A2 band 1: 

  • Kurs- Und Übungsbuch
  • Audio CD
  • Ja Genau A2-1 A2-2 Zusatzmaterial
JA Genau A2 band 2: 
  • Kurs- Und Übungsbuch
  • Audio CD
JA Genau B1 band 1:
  • Kurs- Und Übungsbuch
  • Audio CD
JA Genau B1 band 2: 
  • Kurs- Und Übungsbuch
  • Audio CD
  • Losungen

 

XEM DEMO MỘT CUỐN

Tại Vogel, bạn có thể tìm thấy các khóa học tiếng Đức, các dịch vụ về Du học nghề, về lao động tại thị trường Đức và rất nhiều hỗ trợ hữu ích đang chờ đón bạn.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Link tải tài liệu đang được chuẩn bị, vui lòng chờ: s
Cập nhật lần cuối: 08/05/2024 02:54:41 CH