x

Download giáo trình netzwerk neu trọn bộ A1-B1

Download giáo trình netzwerk neu trọn bộ A1-B1 Du học nghề Đức

 

 

Netzwerk neu hướng đến người học ở các cấp độ A1, A2 và B1 và ​​chuẩn bị cho cho kỳ thi Start Deutsch 1 và 2, chứng chỉ Goethe A2, telc Deutsch A2, bài kiểm tra tiếng Đức cho người nhập cư, chứng chỉ ÖSD A1, A2, Goethe / ÖSD B1.
Giáo trình Netzwerk Neu dưới đây bao gồm:
Netzwerk neu A1:
 • Kursbuch
 • Kursbuch Audio
 • Kursbuch Audio Transkriptionen
 • Kursbuch Lösungen
 • Übungsbuch
 • Übungsbuch Audio
 • Video
 • Video Transkriptionen
Netzwerk neu A2:
 • Kursbuch
 • Kursbuch Audio
 • KB lösungen
 • KB transkriptionen
 • Glossare
 • Übungsbuch
 • Übungsbuch Audio
 • Übungsbuch transkriptionen & lösungen
 • Video
 • A2.1 Kursbuch
 • A2.1 Übungsbuch
Netzwerk neu B1:
 • Kursbuch
 • Kursbuch Audio
 • Kursbuch Lösungen, Transkriptionen
 • Video
 • Intensivtrainer
Netzwerk neu A1-B1 Grammatik
 
XEM DEMO

 
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Link tải tài liệu đang được chuẩn bị, vui lòng chờ: s
Cập nhật lần cuối: 04/11/2023 03:03:00 CH