x

Download giáo trình Duden tổng hợp

Download giáo trình Duden tổng hợp Du học nghề Đức

 

 

Bộ tài liệu Duden là một bộ tài liệu rất hữu ích cho các bạn học tiếng Đức, được các bạn thương xuyên sử dụng. Gồm các tài liệu về từ vựng, từ đồng nghĩa, ngữ pháp, từ vựng hình ảnh...

Bộ tài liệu Duden trong này gồm:

Duden 6 : Das Aussprachewörterbuch 7. Auflage

Duden – Das Bildwörterbuch

Duden: Das Große Fremdwörterbuch: Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter

Duden – So schreibt man jetzt!

Duden 10 : Das Bedeutungswörterbuch

Duden Wissen griffbereit, Deutsch Grammatik

DUDEN Die Grammatik 8. auflage

Duden : Das Stilwörterbuch PDF

Duden : Kennst du das? Dein Körper

Duden : Kennst du das? Mein buntes Bilderwörterbuch

Duden : Kennst Du das? Tag und Nacht

Duden – Das große Wörterbuch der deutschen Sprache 4.Auflage

Duden Lernsoftware Deutsch 4

Duden Lernsoftware Deutsch 2

Duden Lernsoftware Deutsch 1

Eine unheimliche Nacht (DUDEN Lesedetektive 1. Klasse)

150 Grammatikübungen 5. bis 10. Klasse

Redewendungen Wörterbuch der deutschen Idiomatik

Das Synonymwörterbuch 6. Auflage

Das Synonymwörterbuch 5. Auflage

XEM DEMO MỘT CUỐN

Tại Vogel, bạn có thể tìm thấy các khóa học tiếng Đức, các dịch vụ về Du học nghề, về lao động tại thị trường Đức và rất nhiều hỗ trợ hữu ích đang chờ đón bạn.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Link tải tài liệu đang được chuẩn bị, vui lòng chờ: s
Cập nhật lần cuối: 26/08/2023 10:39:35 SA