Đối tác

Trường Fuu sachsen, đối tác chiến lược ngành điều dưỡng của Vogel

Trường Fuu sachsen, đối tác chiến lược ngành điều dưỡng của Vogel

HỢP ĐỒNG ĐỐI TÁC GIỮA HAI BÊN

Du học nghề Đức Trường Fuu sachsen, đối tác chiến lược ngành điều dưỡng của Vogel
Trường Cao đẳng Kinh tế Kĩ thuật Vĩnh Phúc

Trường Cao đẳng Kinh tế Kĩ thuật Vĩnh Phúc

TRƯỜNG CAO ĐẨNG NGHỀ VĨNH PHÚC

Du học nghề Đức Trường Cao đẳng Kinh tế Kĩ thuật Vĩnh Phúc
Cao Đẳng Nghề Trần Hưng Đạo

Cao Đẳng Nghề Trần Hưng Đạo

Là đối tác chiến lược của Vogel trong chương trình du học nghề tại Đức. Trong hai năm qua, hai bên đã kết hợp đưa hàng trăm lượt học viên sang Đức theo chương trình này.

 

Du học nghề Đức Cao Đẳng Nghề Trần Hưng Đạo
Trường Cao Đẳng Văn Lang

Trường Cao Đẳng Văn Lang

KÍ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ NỀN GIỮA VOGEL VÀ TRƯỜNG CD NGHỀ VĂN LANG

 

Du học nghề Đức Trường Cao Đẳng Văn Lang
Tập đoàn Hoffmann Personal

Tập đoàn Hoffmann Personal

GIẤY ỦY QUYỀN

Du học nghề Đức Tập đoàn Hoffmann Personal