Audio Menschen A1.2 Kursbuch

Audio Menschen A1.2 Kursbuch Du học nghề Đức

Audio Menschen A1.2 Kursbuch dành cho:

- Các bạn học viên tại trung tâm

- Các bạn học viên khác

- Các thầy cô có nguồn audio tiện lợi trong việc giảng dạy, vì đã được tổng hợp cẩn thận, và chỉ cần Click là có thể nghe ngay

Xem: Audio Menschen A1.2 arbeitsbuch

Lektion 13.